Gepubliceerd op 11/03/2020

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Bronbemaling – Ringlaan 138A en 138B

Datum van de beslissing

16/03/2020

Toelichting bij de beslissing

Akteneming van meldingsplichtige handelingen of activiteiten van de derde klasse

Onderwerp van de aanvraag

Het tijdelijk exploiteren van een bronbemaling die noodzakelijk is voor bouwkundige werken, Rubriek 53.2.2°a)

Download

SC16.03 - akteneming dossier 202000050

Aanvrager

Charlotte Geukens en Jean-Michel Mesmaekers - Oude Baan 31/3, 2240 Zandhoven

Locatie

Ringlaan 138AenB, Zandhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 1
  • Sectie: C
  • Perceelnummer(s): 131G3 en 129H

Inzagemogelijkheden

De beslissing ligt ter inzage van 20/03/2020 tot en met 19/04/2020.

Je kunt de beslissing inkijken

Beroepsmogelijkheden

Je kunt tijdens de inzageperiode een beroepschrift indienen via het omgevingsloket.