Gepubliceerd op 16/11/2020

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Bronbemaling – Roosten 17

Datum van de beslissing

16/11/2020

Toelichting bij de beslissing

Akteneming van meldingsplichtige handelingen of activiteiten van de derde klasse.

Onderwerp van de aanvraag

Het tijdelijk exploiteren van een bronbemaling die nodig is voor de uitvoering van bouwkundige werken.

Download

SC16.11 - Roosten 17 - aktename dossier 202000260

Aanvrager

Sophie Bataillie - Korte Nieuwstraat 9 bus 2A, 2000 Antwerpen

Locatie

Roosten 17, Pulderbos

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 2
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 36/02B

Inzagemogelijkheden

De beslissing ligt ter inzage van 20/11/2020 tot en met 20/12/2020.

Je kunt de beslissing inkijken

Beroepsmogelijkheden

Je kunt tijdens de inzageperiode een beroepschrift indienen via het omgevingsloket.