Gepubliceerd op 10/02/2020

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Bronbemaling – Rusthuislaan 29

Datum van de beslissing

10/02/2020

Toelichting bij de beslissing

Akteneming van meldingsplichtige activiteiten: exploitatie van een ingedeelde inrichting

Onderwerp van de aanvraag

het tijdelijk exploiteren van een bronbemaling noodzakelijk voor de uitvoering van bouwkundige werken, Rubriek 53.2.2°a)

Download

SC 10.02 - akteneming dossier 202000027

Aanvrager

Marchetta bouwgroep - Marcel Habetslaan 30, 3600 Genk

Locatie

Rusthuislaan 29, Pulderbos

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 2
  • Sectie: A
  • Perceelnummer(s): 48A4

Inzagemogelijkheden

De beslissing ligt ter inzage van 14/02/2020 tot en met 15/03/2020.

Je kunt de beslissing inkijken

Beroepsmogelijkheden

Je kunt tijdens de inzageperiode een beroepschrift indienen via het omgevingsloket.