Gepubliceerd op 01/04/2021

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

bronbemaling – Schaaflaan 22

Datum van de beslissing

07/04/2021

Toelichting bij de beslissing

Akteneming van meldingsplichtige handelingen of activiteiten van de derde klasse

Onderwerp van de aanvraag

Het exploiteren van een bronbemaling die nodig is voor de uitvoering van bouwkundige werken, Rubriek 53.2.2.a)

Download

SC 7.04 - Schaaflaan 22 - akteneming dossier 202100078

Aanvrager

Benjamin Freriks - Schaaflaan 22, 2242 Zandhoven

Locatie

Schaaflaan 22, Pulderbos

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 2
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 448F5

Inzagemogelijkheden

De beslissing ligt ter inzage van 09/04/2021 tot en met 09/05/2021.

Je kunt de beslissing inkijken

Beroepsmogelijkheden

Je kunt tijdens de inzageperiode een beroepschrift indienen via het omgevingsloket.