Gepubliceerd op 28/10/2020

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Bronbemaling – Valkenaard 25

Datum van de beslissing

03/11/2020

Toelichting bij de beslissing

Aktename van meldingsplichtige handelingen of activiteiten: het exploiteren van een ingedeelde inrichting van de derde klasse

Onderwerp van de aanvraag

Het tijdelijk exploiteren van een bronbemaling die nodig is voor de uitvoering van bouwkundige werken, rubriek 53.2.2A)

Download

SC 3.11 - Valkenaard 25 - akteneming dossier 202000234 + Advies

Aanvrager

Marc Mommaerts - Madritten 62A, 2370 Arendonk

Locatie

Valkenaard 25, Pulderbos

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 2
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 442F4

Inzagemogelijkheden

De beslissing ligt ter inzage van 06/11/2020 tot en met 06/12/2020.

Je kunt de beslissing inkijken

Beroepsmogelijkheden

Je kunt tijdens de inzageperiode een beroepschrift indienen via het omgevingsloket.