Gepubliceerd op 04/02/2021

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

bronbemaling – Veerstraat 64

Datum van de beslissing

08/02/2021

Toelichting bij de beslissing

Akteneming van meldingsplichtige handelingen of activiteiten van de derde klasse

Onderwerp van de aanvraag

Het tijdelijk exploiteren van een bronbemaling die nodig is voor de exploitatie van bouwkundige werken, Rubriek 53.2.2.a)

Download

SC 08.02 - Veerstraat 64 - akteneming dossier 202100018

Aanvrager

Natasja Peeters - Veerstraat 64, 2240 Zandhoven

Locatie

Veerstraat 64, Viersel

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 4
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 344D2, 344E2

Inzagemogelijkheden

De beslissing ligt ter inzage van 12/02/2021 tot en met 14/03/2021.

Je kunt de beslissing inkijken

Beroepsmogelijkheden

Je kunt tijdens de inzageperiode een beroepschrift indienen via het omgevingsloket.