Gepubliceerd op 30/07/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Bronbemaling – Hooidonk 29B

Datum van de beslissing

29/07/2019

Toelichting bij de beslissing

Akteneming van meldingsplichtige activiteiten: exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Onderwerp van de aanvraag

het tijdelijk exploiteren van een bronbemaling noodzakelijk voor bouwkundige werken

Download

SC 29.07 - akteneming dossier 201900137

Aanvrager

Eline Debruyne - Kwakkelstraat 194, 2300 Turnhout

Locatie

Hooidonk 29B, Zandhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 1
  • Sectie: A
  • Perceelnummer(s): 336N

Inzagemogelijkheden

De beslissing ligt ter inzage van 02/08/2019 tot en met 01/09/2019.

Je kunt de beslissing inkijken

Beroepsmogelijkheden

Je kunt tijdens de inzageperiode een beroepschrift indienen via het omgevingsloket.