Gepubliceerd op 27/01/2021

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Fatimalaan 81A – grondwaterwinning

Datum van de beslissing

01/02/2021

Toelichting bij de beslissing

Verlenen van de vergunning voor een grondwaterwinning voor het beregenen van landbouwgewassen.

Onderwerp van de aanvraag

aanvraag voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting van de tweede klasse: het exploiteren van een grondwaterwinning, Rubriek 53.8.2°

Download

SC 01.02 - Fatimalaan 81A - vergunning dossier 202000245

Aanvrager

Aveca - Blauwhoef 16, 2242 Zandhoven

Locatie

Fatimalaan 81A, Pulle

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 3
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 644D

Inzagemogelijkheden

De beslissing ligt ter inzage van 05/02/2021 tot en met 07/03/2021.

Je kunt de beslissing inkijken

Beroepsmogelijkheden

Je kunt tijdens de inzageperiode een beroepschrift indienen via het omgevingsloket.