Gepubliceerd op 31/10/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het gedeeltelijk afbreken, herbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning en het bouwen van een hobbystal voor 4 paarden – Roosten 17

Datum van de beslissing

28/10/2019

Toelichting bij de beslissing

Het gedeeltelijk afbreken, herbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning en het bouwen van een hobbystal voor 4 paarden

Onderwerp van de aanvraag

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk afbreken, herbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning en het bouwen van een hobbystal voor 4 paarden

Download

Vergunning Roosten 17 (Dossier 201900146) sc 28.10. WEBSITE

Aanvrager

Nico Dries en Sophie Batallie - Korte Nieuwstraat 9 Bus 2 A, 2000 Antwerpen

Locatie

Roosten 17, Pulderbos

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 2
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 35A-36B-36/02B

Inzagemogelijkheden

De beslissing ligt ter inzage van 06/11/2019 tot en met 06/12/2019.

Je kunt de beslissing inkijken

Beroepsmogelijkheden

Je kunt tijdens de inzageperiode een beroepschrift indienen via het omgevingsloket.