Gepubliceerd op 04/11/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het houden van 5 volwassen honden – Kriekenlaan 4

Datum van de beslissing

04/11/2019

Toelichting bij de beslissing

Aktename van meldingsplichtige handelingen of activiteiten van klasse 3

Onderwerp van de aanvraag

Het houden van 5 volwassen honden, Rubriek 9.9.1°

Download

SC 04.11 akteneming dossier 201900198

Aanvrager

Annelies Peenen - Kriekenlaan 4, 2240 Zandhoven

Locatie

Kriekenlaan 4, Zandhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 1
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 404H

Inzagemogelijkheden

De beslissing ligt ter inzage van 08/11/2019 tot en met 08/12/2019.

Je kunt de beslissing inkijken

Beroepsmogelijkheden

Je kunt tijdens de inzageperiode een beroepschrift indienen via het omgevingsloket.