Gepubliceerd op 28/12/2020

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Langestraat 95 – groothandel verf

Datum van de beslissing

04/01/2021

Toelichting bij de beslissing

Akteneming van meldingsplichtige handelingen of activiteiten: melding van een inrichting van de derde klasse

Onderwerp van de aanvraag

het exploiteren van een groothandel voor verf met opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen en transformattoren (mengmachines)

Download

SC 04.01 - Langestraat 95 - akteneming dossier 202000322

Aanvrager

Hendrichs - Langestraat 95, 2240 Zandhoven

Locatie

Langestraat 95, Zandhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 1
  • Sectie: C
  • Perceelnummer(s): 3L12

Inzagemogelijkheden

De beslissing ligt ter inzage van 08/01/2021 tot en met 07/02/2021.

Je kunt de beslissing inkijken

Beroepsmogelijkheden

Je kunt tijdens de inzageperiode een beroepschrift indienen via het omgevingsloket.