Gepubliceerd op 28/11/2018

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

NATUURVERGUNNING – onderhoud van waterlopen

Datum van de beslissing

31/10/2018

Toelichting bij de beslissing

NATUURVERGUNNING afgeleverd door de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen
Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert ll-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

Onderwerp van de aanvraag

Het onderhouden van waterlopen voor een termijn eindigend op 31 mei 2021

Download

Natuurvergunning NATVER-2018-0004 SAPI

Bekendmaking Natuurvergunning NATVER-2018-0004 SAPI

Aanvrager

Provincie Antwerpen - Dienst Integraal Waterbeleid - Kon. Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Locatie

gemeente overschrijdend , Zandhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling:
  • Sectie:
  • Perceelnummer(s):

Inzagemogelijkheden

De beslissing ligt ter inzage van 30/11/2018 tot en met 30/12/2018.

Je kunt de beslissing inkijken

Beroepsmogelijkheden

Je kunt tijdens de inzageperiode een beroepschrift indienen via het omgevingsloket.