Gepubliceerd op 06/02/2020

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

plaatsing ondergrondse propaangastank – Kasteelstraat 2

Datum van de beslissing

10/02/2020

Toelichting bij de beslissing

Akteneming van meldingsplichtige handelingen of activiteiten: exploitatie van ingedeelde inrichting

Onderwerp van de aanvraag

Het plaatsen van een ondergrondse propaangastank, rubriek 6.4.1°

Download

SC 10.02 Akteneming dossier 202000021

Aanvrager

Domein Montens - Kasteelstraat 1, 2240 Zandhoven

Locatie

Kasteelstraat 2, Massenhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 5
  • Sectie: A
  • Perceelnummer(s): 60B

Inzagemogelijkheden

De beslissing ligt ter inzage van 14/02/2020 tot en met 15/03/2020.

Je kunt de beslissing inkijken

Beroepsmogelijkheden

Je kunt tijdens de inzageperiode een beroepschrift indienen via het omgevingsloket.