Gepubliceerd op 22/03/2021

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Schaaflaan 63 – Bronbemaling

Datum van de beslissing

22/03/2021

Toelichting bij de beslissing

Akteneming van meldingsplichtige handelingen of activiteiten van de derde klasse

Onderwerp van de aanvraag

Het exploiteren van een tijdelijke bronbemaling die noodzakelijk is voor de uitvoering van bouwkundige werken, Rubriek 53.2.2.a)

Download

SC 22.03 - Schaaflaan 63 - akteneming dossier 202100058 (2)

Aanvrager

Bart Beyens - Schaaflaan 63, 2242 Zandhoven

Locatie

Schaaflaan 63, Pulderbos

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 2
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 422N

Inzagemogelijkheden

De beslissing ligt ter inzage van 26/03/2021 tot en met 25/04/2021.

Je kunt de beslissing inkijken

Beroepsmogelijkheden

Je kunt tijdens de inzageperiode een beroepschrift indienen via het omgevingsloket.