Gepubliceerd op 01/04/2021

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

uitbaten van een garage – Boutersemdreef 30A

Datum van de beslissing

07/04/2021

Toelichting bij de beslissing

Akteneming van meldingsplichtige handelingen of activiteiten van de derde klasse.

Onderwerp van de aanvraag

Het exploiteren van een garage voor herstellingwerken aan motorvoertuigen met 2 bruggen en opslag van gevaarlijke producten

Download

SC 7.04 - Boutersemdreef 30A - dossier 202100079

Aanvrager

C&J motors - Amelbergastraat 49 bus 1, 2240 Zandhoven

Locatie

Boutersemdreef 30A, Zandhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 1
  • Sectie: C
  • Perceelnummer(s): 254X

Inzagemogelijkheden

De beslissing ligt ter inzage van 09/04/2021 tot en met 09/05/2021.

Je kunt de beslissing inkijken

Beroepsmogelijkheden

Je kunt tijdens de inzageperiode een beroepschrift indienen via het omgevingsloket.