Gepubliceerd op 01/04/2021

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwemvijver en verhardingen – Donck 13

Datum van de beslissing

29/03/2021

Toelichting bij de beslissing

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwemvijver en verhardingen werd vergund.

Onderwerp van de aanvraag

Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen: het aanleggen van een zwemvijver en verhardingen.

Download

Vergunning Donck 13 (dossier 202100017) sc 29.3 WEBSITE

Aanvrager

Kristof Brabants - Donck 13, 2240 Zandhoven

Locatie

Donck 13, Zandhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 1
  • Sectie: C
  • Perceelnummer(s): 952L3

Inzagemogelijkheden

De beslissing ligt ter inzage van 29/03/2021 tot en met 01/05/2021.

Je kunt de beslissing inkijken

Beroepsmogelijkheden

Je kunt tijdens de inzageperiode een beroepschrift indienen via het omgevingsloket.