Gepubliceerd op 16/09/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een geprefabriceerde hoogspanningscabine voor openbaar nut – Winkelaar 1

Datum van de beslissing

09/09/2019

Toelichting bij de beslissing

De aanvraag voor het plaatsen van een geprefabriceerde hoogspanningscabine voor openbaar nut is vergund.

Onderwerp van de aanvraag

Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen: het plaatsen van een geprefabriceerde hoogspanningscabine voor openbaar nut.

Download

vergunning Winkelaar 1 (dossier 201900096) sc 09.09(GW)

Aanvrager

Fluvius System Operator - Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout

Locatie

Winkelaar 1, Zandhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 1
  • Sectie: C
  • Perceelnummer(s): 606E

Inzagemogelijkheden

De beslissing ligt ter inzage van 16/09/2019 tot en met 18/10/2019.

Je kunt de beslissing inkijken

Beroepsmogelijkheden

Je kunt tijdens de inzageperiode een beroepschrift indienen via het omgevingsloket.