Gepubliceerd op 03/09/2020

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van twee percelen naar zeven loten waarvan één lot voor open bebouwing en zes loten voor gekoppelde bebouwing – Driehoekstraat 178 – 180 – 182 – 184 – 186 – 188 – 190

Datum van de beslissing

31/08/2020

Toelichting bij de beslissing

De aanvraag voor het verkavelen van twee percelen naar zeven loten waarvan één lot voor open bebouwing en zes loten voor gekoppelde bebouwing is vergund.

Onderwerp van de aanvraag

Vergunning voor het verkavelen van gronden: voor het verkavelen van twee percelen naar zeven loten waarvan één lot voor open bebouwing en zes loten voor gekoppelde bebouwing.

Download

Vergunning Driehoekstraat 176 (dossier 202000126) sc 31.8(G)

Aanvrager

Ludo Jacops - Kreupelstraat 47, 2520 Ranst

Locatie

Driehoekstraat 178 - 180 - 182 - 184 - 186 - 188 - 190, Zandhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 1
  • Sectie: C
  • Perceelnummer(s): 47L - 48L

Inzagemogelijkheden

De beslissing ligt ter inzage van 04/09/2020 tot en met 09/10/2020.

Je kunt de beslissing inkijken

Beroepsmogelijkheden

Je kunt tijdens de inzageperiode een beroepschrift indienen via het omgevingsloket.