Gepubliceerd op 19/07/2013

Aankondiging Openbaar Onderzoek

Bij besluit van 20 juni 2013 heeft de gemeenteraad van Zandhoven het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'RUP Zonevreemde terreinen' voorlopig vastgesteld. Het ontwerp heeft betrekking op: herziening 'RUP Zonevreemde terreinen'.

Dit ruimtelijke uitvoeringsplan ligt van 22 juli 2013 tot 20 september 2013 12.00u. ter inzage in het gemeentehuis van Zandhoven, Liersebaan 12.

Wie bij het plan opmerkingen of bezwaren wil formuleren, moet dit schriftelijk doen, uiterlijk op 20 september 2013 voor 12.00u. Opmerkingen en bezwaarschriften moeten per aangetekend schrijven verstuurd worden naar of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden bij de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening: Gecoro, Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven.