Gepubliceerd op 04/07/2017

Aanvraag omgevingsvergunning windturbines: stand van zaken

Het openbaar onderzoek rond de omgevingsvergunningsaanvraag van W-kracht voor het plaatsen van 2 windturbines in onze gemeente (Bisschoppenbos en Waterschap) is afgesloten. Tijdens het openbaar onderzoek dat liep van 2 juni tot 3 juli werden 888 bezwaarschriften ingediend bij de diensten Ruimtelijke ordening en Milieu.

Het college van burgemeester en schepenen zal nu volgens de wettelijke procedure een advies opmaken op basis van de inhoud van het dossier, de resultaten van het openbaar onderzoek en ingewonnen advies van experten. Dit advies wordt ten laatste op 29 juli naar de provincie verstuurd.

Meer info over de procedure en de omgevingsvergunningscommissie kun je vinden op de website van de provincie Antwerpen.