Gepubliceerd op 12/09/2017

Aanvraag vernieuwing milieuvergunning Adams: stand van zaken

Het openbaar onderzoek naar aanleiding van de aanvraag voor een vernieuwing van de milieuvergunning voor de firma Adams uit Massenhoven is afgelopen. Tijdens het openbaar onderzoek dat liep van 11 augustus tot 11 september werden 690 bezwaarschriften ingediend bij de dienst Milieu.

Het college van burgemeester en schepenen zal nu volgens de wettelijke procedure een advies opmaken op basis van de inhoud van het dossier en de resultaten van het openbaar onderzoek.

Meer info over de procedure en de omgevingsvergunningscommissie kun je vinden op de website van de provincie Antwerpen.