Gepubliceerd op 07/12/2019

UPDATE: Affakkeling Viersel-sluis

Update 11/12/2019

Op woensdag 11 december om 10 uur heeft burgemeester Guy Van Hirtum de gemeentelijke fase van het rampenplan in Westerlo stopgezet. De veiligheidsdiensten zijn ook niet meer in operationele fase.
De pijpleiding bevat geen ethyleen meer en zo kan er op een veilige manier gestart worden met het onderzoek en de herstelling. Daarvoor zijn graafwerken nodig ter hoogte van het vermoedelijke lek. De beheerder van de pijpleiding doet die graafwerken. Ze hanteren daarvoor de eigen veiligheidsvoorschriften en een stappenplan dat de afgelopen dagen afgesproken is met de veiligheidsdiensten.
De gemeentelijke fase van het rampenplan werd in de nacht van donderdag 5 op vrijdag 6 december afgekondigd omdat snuffelhonden bij een controle ethyleen hadden geroken boven een ondergrondse pijpleiding in de Nijverheidsstraat in Oevel-Westerlo. De leiding moest daarom leeggemaakt worden. Dat gebeurde met gecontroleerde verbrandingen bij Ineos in Geel-Laakdal en aan de sluis van Viersel in Zandhoven.

De burgemeester, de eigenaar en de beheerder van de pijpleiding danken alle betrokken diensten voor de vlotte samenwerking en de bedrijven en bewoners uit de omgeving voor hun geduld en medewerking.

 

UPDATE 10/12/2019

Deze ochtend was er opnieuw overleg in het crisiscentrum tussen de veiligheidsdiensten en de beheerder van de pijpleiding.
De gecontroleerde verbranding bij INEOS in Geel-Laakdal is niet meer nodig en is deze nacht dan ook gestopt. Aan de sluis van Viersel in Zandhoven wordt er nog verder ethyleengas afgefakkeld tot deze namiddag.
De graafwerken aan het vermoedelijke lek in de Nijverheidsstraat in Oevel-Westerlo kunnen dan morgenvoormiddag starten. Het rampenplan blijft van kracht tot die graafwerken gestart zijn. De civiele bescherming en de beheerder van de pijplijn blijven metingen doen.

 

UPDATE 9/12/2019

Deze ochtend was er opnieuw overleg in het crisiscentrum tussen de veiligheidsdiensten en de beheerder van de pijpleiding.
Het gemeentelijk rampenplan blijft van kracht in Westerlo tot de graafwerken goed gestart zijn en het vermoedelijk lek hersteld kan worden. Het affakkelen blijft vandaag nog voortduren bij INEOS in Geel-Laakdal en aan de sluis van Viersel in Zandhoven.

 

UPDATE 8/12/2019

Donderdagnacht is er een klein lek vastgesteld in een pijpleiding met ethyleen in Westerlo. Het gaat over een pijpleiding die loopt van de haven van Antwerpen naar Duitsland. Om dat lek te kunnen herstellen moet met een gecontroleerde verbranding het gas uit de leiding verwijderd worden.

Die gecontroleerde verbranding (affakkeling) bij Ineos in Geel-Laakdal is gestart op vrijdagavond en blijft actief. De twee mobiele fakkels ter hoogte van Zandhoven zijn intussen ook in werking gezet. Hierdoor zal de druk in de pijpleiding sneller verminderen, wat nodig is om de herstellingswerken aan de leiding in Westerlo te kunnen uitvoeren.

Ondertussen blijft de gemeentelijke fase van het rampenplan in Westerlo wel van kracht. Op die manier kunnen de veiligheidsdiensten in samenwerking met de beheerder van de pijpleidingen het ledigen van de ethyleenleiding en het affakkelen van het ethyleengas bij Ineos in Geel-Laakdal en Zandhoven blijven opvolgen.

De civiele bescherming blijft ook continue metingen doen op de locatie van het lek.

Meer info op de website van uw gemeente, op Facebook en Twitter.

 

UPDATE 7/12/19

Donderdagnacht is er een klein lek vastgesteld in een pijpleiding met ethyleen in Westerlo. Het gaat over een pijpleiding die loopt van de haven van Antwerpen naar Duitsland. Om dat lek te kunnen herstellen moet met een gecontroleerde verbranding het gas uit de leiding verwijderd worden.

Die gecontroleerde verbranding (affakkeling) bij Ineos in Geel-Laakdal is gestart op vrijdagavond en is nog steeds aan de gang.

Er zullen bijkomend twee mobiele fakkels geplaatst worden in Viersel nabij de sluis tussen het Netekanaal en het Albertkanaal, om het resterende gas af te fakkelen. Deze fakkels zullen vermoedelijk vanaf zondagmiddag in werking gezet worden. De vlam van een van de fakkels is tot ver zichtbaar omdat die een hoogte heeft van 15 meter. Dit kan gepaard gaan met enige hinder (geluid, licht, rookontwikkeling).

Uit voorzorg werd donderdagnacht de gemeentelijke fase van het rampenplan in Westerlo afgekondigd, deze blijft voorlopig van kracht. Op die manier kunnen de veiligheidsdiensten in samenwerking met de beheerder van de pijpleidingen het ledigen van de ethyleenleiding en het affakkelen van het ethyleengas bij Ineos in Geel-Laakdal en Zandhoven blijven opvolgen. De civiele bescherming blijft ook metingen doen op de locatie van het lek in Westerlo.

Voor meer info en updates volg de officiële kanalen van de gemeente.