Gepubliceerd op 19/10/2018

Afschaffing voetweg 14

Op 20 september keurde de gemeenteraad van Zandhoven de afschaffing goed van het resterend gedeelte van de voetweg nummer 14 ter hoogte van de percelen kadastraal gekend onder afdeling 5, sectie A, nrs. 69G2, 74K, 69N, 69M, 69L, 69K, 69H, 69G, 69S2, 69R2 en kadastrale percelen zonder nummer, voorlopig vastgesteld. Deze voetweg 14 is ingetekend in de Atlas van de Buurtwegen en ligt tussen de Kerkstraat en de Vogelzangstraat in Massenhoven.

Waarom afschaffen?

In het Masterplan van de gemeente Zandhoven wordt in het centrum van Massenhoven een dorpspark voorzien. Maar voordat er een omgevingsvergunning voor dit park kan worden afgeleverd, moet de voetweg worden afgeschaft. Bovendien staan er ook enkele woningen en afsluitingen op deze voetweg. Het is dus beter om de voetweg af te schaffen.

Het dossier ligt vanaf 19 oktober ter inzage bij de dienst Omgeving (Ruimtelijke ordening) in het gemeentehuis van Zandhoven (Liersebaan 12). Opmerkingen bij het plan of bezwaren moeten schriftelijk ingediend worden vóór 19 november 2018 om 12 uur. Verstuur ze aangetekend naar het college van burgemeester van burgemeester en schepenen of geef ze af bij de dienst Omgeving (Ruimtelijke ordening) tegen ontvangstbewijs.