Gepubliceerd op 24/05/2019

Afschaffing voetweg nr. 14 in Massenhoven: bekendmaking beslissing

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de bestendige deputatie in zitting van 18 april 2019 heeft besloten om de voetweg nr. 14, gelegen in de deelgemeente Massenhoven, af te schaffen.

Op 20 december 2018 besliste de gemeenteraad al om deze voetweg af te schaffen in het kader van de realisatie van het nieuwe dorpspark in Massenhoven. Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend.

Hieronder vind je een afschrift van de beslissing van de deputatie. Je kunt ze ook inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis van Zandhoven (Liersebaan 12).

Tegen de getroffen beslissing van de deputatie kan beroep worden ingediend. Het beroep moet worden bezorgd aan de gouverneur van de provincie Antwerpen: Koningin Elisabethlei 22-24 – 2018 Antwerpen, binnen de vijftien dagen na de afkondiging van de genomen beslissing.

Het bericht werd op 24 mei aan het gemeentehuis aangeplakt.

Documenten