Gepubliceerd op 07/02/2017

Afschermplicht voor pluimvee in hele land

Op 1 februari 2017 werd een vogelgriepvirus vastgesteld bij een hobbyhouder in de gemeente Lebbeke. Daarom werden de maatregelen tegen vogelgriep in het hele land verstrengd. De maatregelen helpen om jouw in gevangenschap levende vogels te beschermen tegen vogelgriep. Deze vogelziekte is erg besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor de dieren. Momenteel circuleert het vogelgriepvirus ongeveer in heel Europa volop onder de wilde vogels. Het virus wordt gemakkelijk overgedragen door direct contact tussen vogels. Dankzij de maatregelen kun je het contact tussen jouw vogels en wilde vogels zo veel mogelijk vermijden.

Wat moet ik doen?

  • Alle pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels moeten opgehokt of afgeschermd worden. 
    Je kunt de vogels afschermen door de dieren op te sluiten in een hok of in een gebouw. Toch mag je de dieren ook nog buiten houden op voorwaarde dat hun terrein langs alle kanten (boven en opzij) afgesloten wordt met gaas of netten. De mazen mogen niet groter zijn dan 10 cm zodat wilde vogels (ter grootte van een eend) er niet doorheen kunnen.
  • Geef je dieren binnen eten en drinken.
    Door het eten en drinken binnen te zetten, voorkom je dat de dieren iets eten of drinken dat in contact geweest is met wilde vogels. Let erop dat je geen oppervlaktewater of water waar ook wilde vogels bij kunnen, gebruikt.
  • Alle markten en verzamelingen van pluimvee en andere vogels zijn verboden.
    ‘Verzamelingen’ zijn evemeneten of activiteiten waarbij vogels van verschillende origine op een zelfde plaats worden samengebracht. Door die bijeenkomsten te verbieden, hoopt het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) besmettingen met vogelgriep in de hobbysector tegen te gaan.

Mag ik nog kip of eieren eten?

Het (FAVV) benadrukt dat er geen risico is voor consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

Meer info?

Op de website van het FAVV kun je de situatie op de voet volgen. Hobbyhouders van pluimvee kunnen met vragen terecht op het nummer 0800 99 777.