Gepubliceerd op 04/09/2016

Alluviale gebieden, prehistorische sitecomplexen

Het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris van archeologische zones. In onze gemeente ligt zo’n sitecomplex in Nederviersel.

Het openbaar onderzoek start op 5 september 2016 en sluit op 4 november 2016. Je kan het dossier inkijken bij het agentschap Onroerend Erfgoed in Brussel of op de website van het agentschap.

Bezwaren en opmerkingen over feitelijkheden kunnen aangetekend of tegen ontvangstbewijs ingediend worden bij het

Agentschap Onroerend Erfgoed
Team Administratie en Procedures
Koning Albert II laan 19 bus 5
1210 Brussel