Gepubliceerd op 17/03/2022

Atmosfeermakers gezond in Zandhoven

Als inwoner van Zandhoven kan je meewerken aan het klimaatactieplan van de gemeente. We werken acties uit rond de thema’s ‘omgaan met groen en water’ en ‘klimaatneutrale en -bestendige wijken’. Doe jij mee?

Omgaan met groen en water
Op 19 en 26 april komen we samen om na te denken over hoe we in de
gemeente kunnen omgaan met groen en water. Tijdens de eerste bijeenkomst verzamelen we zoveel mogelijk ideeën op maat van de gemeente Zandhoven. Om daarna, tijdens de tweede bijeenkomst, te komen tot een aantal concrete acties.

Klimaatneutraal en klimaatbestendig wijken
Op 4 en 10 mei gaan we op dezelfde manier aan de slag om na te denken over hoe we de gemeente Zandhoven een fijne plek om te wonen kunnen maken die
klimaatneutraal en klimaatbestendig is. We nemen de ruimtelijke ordening onder de loep en formuleren acties om gebouwen energieneutraler te maken.

Denk je graag mee na?
Contacteer Stien Simkens of Yolein Corten en vermeld aan welk thema je graag
deelneemt.

  • stien@avansaregioantwerpen.be
    yolein@avansaregioantwerpen.be

De sessies starten om 19.30 uur.