Gepubliceerd op 01/06/2022

Bekendmaking openbaar onderzoek gemeentelijk rooilijnplan en onteigeningsplan Vierselbaan & Hofstraat

De gemeenteraad heeft in zitting van 24 maart 2022 het gemeentelijk rooilijnplan en onteigeningsplan ‘Vierselbaan & Hofstraat’ voorlopig vastgesteld. Deze plannen kaderen in de aanleg van een fietspad.

De plannen worden onderworpen aan een openbaar onderzoek dat loopt van 12 juli 2022 en met 10 augustus 2022 en liggen ter inzage op het gemeentehuis van Zandhoven, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven, bij de dienst ruimtelijke ordening en is tevens op de gemeentelijke website raadpleegbaar.

 

De opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk (per gewone of aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs) of digitaal (per e-mail) aan het gemeentehuis bezorgd. Adresgegevens: Liersebaan 12, 2240 Zandhoven of ro@zandhoven.be