Gepubliceerd op 02/03/2022

Bekendmaking publieke raadpleging over de start – en procesnota voor de opmaak van het gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplan Sportcentrum Zandhoven

De gemeente is bezig met de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de recreatiezone in de Voetbalstraat, waar sport – en jeugdverenigingen gelegen zijn. Met het RUP wil de gemeente de verenigingen uitbreidingsmogelijkheden geven en de site reorganiseren. Tijdens de huidige fase wordt de start – en de procesnota ter inzage gelegd in het gemeentehuis bij de dienst ruimtelijke ordening vanaf 3 maart 2022 tot en met 2 mei 2022 – 12u.  De documenten kunnen ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website.

Er zal een participatiemoment georganiseerd worden in de vorm van een infomarkt die vrij toegankelijk is op 14 maart 2022 tussen 18u en 20u. Deze infomarkt vindt plaats in het gemeentehuis.

Opmerkingen op de proces – en startnota dienen uiterlijk 2 mei 2022 – 12u aangetekend verzonden te worden aan het college van burgemeester en schepenen, Liersebaan 12, 2240  Zandhoven of afgegeven worden bij de dienst ruimtelijke ordening.