Gepubliceerd op 04/12/2018

Bekendmaking zetels bijzonder comité voor de sociale dienst

Op 1 januari gaat het nieuwe decreet lokaal bestuur in. Dat betekent onder andere dat de leden van de gemeenteraad en de OCMW-raad nu samenvallen. Ook het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau vallen samen. Voor enkele specifieke bevoegdheden wordt een bijzonder comité voor de sociale dienst opgericht.

Het aantal zetels dat elke politieke lijst toegewezen krijgt in het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke lijst heeft binnen de gemeenteraad (conform artikel 91 van het decreet lokaal bestuur).

De verkozenen van de lijsten kunnen tot 13 december 2018 (zestig dagen na de dag van de gemeenteraadsverkiezingen) verklaren dat ze zich met elkaar verbinden tot een groep van lijsten. Uiterlijk op 14 december 2018 (de 61ste dag na de gemeenteraadsverkiezingen) maakt de algemeen directeur dan bekend hoeveel zetels van het bijzonder comité toekomen aan de verschillende lijsten en/of groepen van lijsten.

Dit is het resultaat voor Zandhoven op basis van de zetelverdeling volgens de verkiezingsuitslag van 14 oktober 2018 en zonder rekening te houden met mogelijke groepen van lijsten:

Lijst Zetels gemeenteraad Zetels bijzonder comité
CD&V 14 4
N-VA 6 2
Vlaams Belang 2 0
Groen 1 0