Gepubliceerd op 20/01/2020

Beslissing windmolens

De Minister voor Omgeving heeft op 15 januari een beslissing genomen over de omgevings-vergunnignsaanvraag van W-kracht voor de plaatsing van 2 windmolens te Bisschoppenbos en Waterschap zn.

De minister besliste om de vergunning voor beide windmolens te weigeren.

Er ging een lange procedure vooraf aan deze beslissing:

  • Er werd door de gemeente verschillende malen een openbaar onderzoek georganiseerd en er werd telkens ook een negatief advies uitgebracht door de gemeente.
  • In eerste aanleg werd de aanvraag behandeld door de provincie. Zij besliste om beide windmolens te weigeren.
  • W-kracht ging in beroep bij de minister en deze vergunde beide windmolens.
  • De omwonenden en de gemeente startten een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (rechtbank). De vergunningsbeslissing van de minister werd naderhand vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
  • Daardoor kwam het dossier opnieuw bij de minister terecht die moest rekening houden met het arrest en de verschillende negatieve adviezen die opnieuw werden uitgebracht en een nieuwe beslissing moest nemen.

De gemeente is nu verplicht om de beslissing bekend te maken en ter inzage te leggen. Dat doet ze door dit artikel op de website en een mededeling op de pagina www.zandhoven.be/beslissingen. Daarnaast zal er een mededeling in 2 tijdschriften verschijnen. Gele posters worden dit keer niet ter plaatse uitgehangen, zoals bepaald in het omgevingsvergunningsbesluit. De bekendmaking en ter inzagelegging van de beslissing zal lopen van 24 januari 2020 tot 23 februari 2020.