Gepubliceerd op 17/09/2018

Bezwaarschrift Zandhoven tegen brug Beverdonk

De gemeente Grobbendonk nam in haar nieuwe GRS de mogelijkheid op om het industrieterrein Beverdonk te ontsluiten via een tweede brug over het Albertkanaal. Die brug (en het bijhorende vrachtverkeer) zou uitkomen op de Dennenlaan in Pulle. De gemeente Zandhoven dient een bezwaarschrift in.

De gemeente Grobbendonk gaat haar gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) herzien en heeft het ontwerp voor deze herziening nu voorgesteld. Het openbaar onderzoek loopt van 1 juli tot en met 29 september 2018. In het plan duikt opnieuw de mogelijkheid op om het Grobbendonkse industrieterrein Beverdonk te ontsluiten via een tweede brug over het Albertkanaal. Die brug zou dan uitkomen op de Dennenlaan in Pulle. Dat betekent dat alle vrachtwagens door Pulle, Viersel of Massenhoven zullen rijden om de autostrade te bereiken.

Het is helemaal niet zeker of die tweede brug er ooit echt komt, maar toch besliste het college van burgemeester en schepenen om een officieel bezwaarschrift in te dienen. Enkel zo houden we alle opties in de toekomst open. Het college keurde het bezwaarschrift goed op 10 september en legt het op 20 september voor aan de gemeenteraad.

Je kunt het bezwaarschrift hieronder raadplegen.

Documenten