Gepubliceerd op 07/02/2022

Booster voor 12-17 jaar – verlaagde immuniteit – herkansing

12-17 jarigen in VC Voorkempen

De Vlaamse Regering heeft beslist om alle jongeren tussen 12-17-jaar in Vlaanderen de kans te geven om een boostervaccin te krijgen in het vaccinatiecentrum van hun regio. Ouders moeten toestemming geven voor deze boostervaccinatie nadat ze zich goed geïnformeerd hebben. Om toestemming te geven, moet minstens één van de ouders/voogden een document ondertekenen. Dit kan je ook terugvinden op: www.laatjevaccineren.be

De jongere ontvangt geen uitnodiging per post/e-mail/e-box voor deze boostervaccinatie. Het vaccinatiecentrum Voorkempen organiseert vaccinatiemomenten waarop ze dit boostervaccin aanbieden.

1. Burgers kunnen zich digitaal registreren voor een vaccinatiemoment via deze link registreren
2. Burgers kunnen zich telefonisch aanmelden op 03/201.50.40 elke werkdag tussen 9u en 13u

Op het moment van de vaccinatie dient de ondertekende toestemming afgegeven te worden. Zonder deze officiële geïnformeerde toestemming wordt er niet gevaccineerd.

Vaccinatiemomenten:
Zaterdag 12 februari 2022: 9u-13u en 14u-17u
Woensdag 16 februari 2022: 14u-17u
Woensdag 23 februari 2022: 14u-17u

Booster van mensen met verlaagde immuniteit

Op basis van het advies van de Task Force Vaccinatie en de Hoge Gezondheidsraad beslisten de ministers van Volksgezondheid om een boostervaccin aan te bieden aan mensen met verlaagde immuniteit (immuungecompromitteerden).
Personen met een verminderde immuniteit kunnen minder beschermd zijn na hun basisvaccinatie met 1 of 2 dosissen. Daarom kregen zij in september 2021 al een extra prik, die kan worden beschouwd als een deel van hun basisvaccinatie. Nu wordt daar een boostervaccinatie met een mRNA vaccin (Pfizer of Moderna) aan toegevoegd. Het is aanbevolen om deze ten vroegste drie maanden na de laatste basisvaccinatie toe te dienen.

Het gaat om personen vanaf 12 jaar met verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling. Hierdoor reageert hun lichaam minder sterk op een vaccin, en is na de extra dosis, nu een booster aangewezen om optimaal beschermd te worden tegen een ernstig ziekteverloop, hospitalisatie of zelfs overlijden door COVID-19.

Het betreft:
• personen met het syndroom van Down
• patiënten met aangeboren afweerstoornissen
• patiënten die chronische nierdialyse krijgen
• patiënten met inflammatoire aandoeningen die worden behandeld met immunosuppressiva
• patiënten die een kankerbehandeling volgen, of die er afgelopen 3 jaar een behandeling voor kregen
• stamcel – en orgaantransplant patiënten, inclusief pre-transplantpatiënten
• HIV-patiënten waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed

Het vaccinatiecentrum Voorkempen zal deze groep vanaf 8 februari uitnodigen om ze dan 14 dagen later, op 23-24-25 februari te vaccineren tijdens volgende shiften:
Woensdag 23 februari 14u – 18u
Donderdag 24 februari 14u – 18u
Vrijdag 25 februari 9u – 13u

Boosterdosis COVID-19

De meeste mensen ouder dan 17 hebben reeds hun boosterprik gekregen, net zoals de 12 -17 jarigen die een derde prik kregen in kader van verlaagde immuniteit. 80.750 burgers ontvingen reeds hun boosterprik, dit is 86,8% van de 12+ bevolking met een volledig basisvaccinatieschema.

Planning

Omdat we momenteel in einde campagnemodus zijn voor de boostervaccinatie, hebben we volgende vaccinatiemomenten voorzien. Deze zijn beperkt qua aantal en de richturen dienen maximaal gerespecteerd te worden.
Woensdag 16 februari tussen 9u en 12u en tussen 14u en 18u : Moderna boosters / Pfizer
Woensdag 23 februari tussen 14u en 17 u : Moderna boosters / Pfizer
Woensdag 9 maart tussen 14u en 17u: Moderna boosters / Pfizer
Woensdag 30 maart tussen 14u en 17u: Pfizer

Vaccinaties kinderen 5- 11 jaar

Sinds 12 januari zijn de eerste kindervaccinaties toegediend en kregen kinderen tussen 5 en 11 jaar hun 1ste dosis van Pfizer PED toegediend gekregen in VC Voorkempen. Momenteel noteren we een vaccinatiegraad van 47% deels/volledig gevaccineerd. Voor kinderen in het Bijzonder Onderwijs hebben we vaccinatiemomenten in de scholen zelf van onze ELZ Voorkempen georganiseerd, met een 120 tal gevaccineerde kinderen.

Vaccinatiemomenten in het vaccinatiecentrum:
Zaterdag 12 februari tussen 9u en 13u en tussen 14u en 18u : 1e en 2e dosis Pfizer PED
Woensdag 16 februari tussen 14u en 18u : 1e en 2e dosis Pfizer PED
Woensdag 23 februari tussen 14u en 16u : 2e dosis Pfizer PED
Woensdag 9 maart tussen 14u en 16u: 1e en 2e dosis Pfizer PED
Woensdag 30 maart tussen 14 en 16u: 2e dosis Pfizer PED

Heractivatie tweedekans-uitnodigingen vanaf 18 januari

Vanaf 18 januari zullen er terug tweedekans-uitnodigingen uit het vat rollen. Deze waren sinds 6 december on hold gezet. De reactivatie van de tweedekans-uitnodiging geldt zowel voor mensen die hun booster gemist hebben als voor mensen die hun 1e prik hebben laten liggen, als ook voor 5-11 jarigen. We gaan deze burgers uitnodigen via een “open booking” systeem d.w.z. dat ze actief hun afspraak dienen te maken online of via het call center. Dit omwille van de lage opkomst van 2de kansers vastgesteld tijdens deze campagne.

Inhaalvaccinaties 1e dosis Pfizer en Pfizer PED op 16 februari en 9 maart, voor 2e dosis op 23 februari en 9,30 maart.

Stavaza vaccinatiegraad in ELZ Voorkempen

De vaccinatiegraad van de te vaccineren groep 5+ in de Eerstelijnszone Voorkempen bedraagt 85,15% volledig gevaccineerden. In vergelijking : deze vaccinatiegraad bedraagt in Vlaanderen 81,68%.