Gepubliceerd op 20/04/2020

Brandfase: rood

Elk jaar kennen we brandgevaarlijke periodes in bos- en natuurgebieden. Dat risico wordt dagelijks berekend en op basis daarvan wordt er beslist welke alarmeringsfase van kracht is. De fases worden uitgedrukt in kleurcodes. Naargelang de kleurcode worden er verschillende preventiemaatregelen genomen.

Momenteel is code ROOD afgekondigd. Het risico op natuurbranden voor Brandweer Zone Rand is hoog. In de periode van verhoogd brandgevaar vragen we aan iedereen om extra alert en voorzichtig te zijn. Zoals altijd, is het verboden om vuur te maken of om sigarettenpeuken op de grond te gooien in de natuur.

GROEN: Weinig gevaar. 
Er is geen bijzonder risico op brand in natuurgebieden.
Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer uit op normale sterkte.

GEEL: Gevaar. 
De natuurgebieden beginnen droger te worden waardoor het risico op brand groter wordt.  Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam. De brandtorens worden bemand op basis van de risico-evaluatie door beheerders en brandweerdiensten

ORANJE: Hoog gevaar. 
Het is erg droog en brandgevaarlijk in natuurgebieden. Wees voorzichtig, rook niet in natuurgebieden en bossen. Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein. Vuur maken is verboden. Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. De brandtorens worden bemand op basis van de risico-evaluatie door beheerders en brandweerdiensten.

ROOD: Extreem hoog gevaar. 
Het is extreem droog en brandgevaarlijk in de natuurgebieden. Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot het gebied afgeraden. Vuur maken is verboden. Beheerders en brandweer zijn zeer waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet. De brandtorens worden bemand op basis van de risico-evaluatie door beheerders en brandweerdiensten.