Gepubliceerd op 08/05/2020

Captatieverbod waterlopen – Update

Update:

Vanaf 17 juli 2020 wordt het captatieverbod op onbevaarbare waterlopen binnen de provincie Antwerpen aangepast. Het captatieverbod van 10 juni 2020 wordt opgeheven.

Het nieuwe besluit verbiedt het capteren van water uit alle onbevaarbare waterlopen in volgende stroomgebieden:
• Groot Schijn (gedeeltelijk);
• Weerijs (gedeeltelijk);
• Mark (gedeeltelijk);
• Kleine Nete (gedeeltelijk);
• Grote Nete (uitgezonderd het segment 1e categorie);
• Vrouwvliet;
• Antitankgracht

Het captatieverbod trad in werking op 17 juli 2020.

Vanaf 8 mei gold reeds een tijdelijk captatieverbod in 10 ecologisch kwetsbare stroomgebieden binnen de provincie Antwerpen. Het waterpeil is er kritisch laag.

Wegens de aanhoudende droogte stelt de Antwerpse gouverneur via politiebesluit een captatieverbod in. Het verbod is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte. Dit betekent onder andere dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen. Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het captatieverbod is van toepassing op alle gecategoriseerde waterlopen in het stroomgebied Netebekken, met als enige uitzondering in onze gemeente de Molenbeek/Bollaak (1ste categorie).

Op de website van de provincie kan je meer informatie vinden: klik hier.