Gepubliceerd op 08/05/2020

Captatieverbod waterlopen uitgebreid

Vanaf 8 mei gold reeds een tijdelijk captatieverbod in 10 ecologisch kwetsbare stroomgebieden binnen de provincie Antwerpen. Het waterpeil is er kritisch laag. Vanaf 4 juni wordt het captatieverbod uitgebreid. Het verbod geldt tot de toestand zich terug normaliseert en wordt opgeheven bij politiebesluit.
Wegens de aanhoudende droogte stelt de Antwerpse gouverneur via politiebesluit een captatieverbod in. Het verbod is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte. Dit betekent onder andere dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen. Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het captatieverbod is van toepassing op alle gecategoriseerde waterlopen in het stroomgebied Netebekken, met als enige uitzondering in onze gemeente de Molenbeek/Bollaak (1ste categorie).

Op de website van de provincie kan je meer informatie vinden: klik hier.