Gepubliceerd op 14/05/2019

Clap for the climate

Met een grote actie op het strand van Oostende toonden burgemeesters en schepenen, omringd door honderden jongeren en gemeentelijke verantwoordelijken dat het hoog tijd is voor klimaatactie. De VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) wil straks met de nieuwe regeringen een Duurzaamheidspact afsluiten. De lokale besturen voegen alvast de daad bij het woord: ze willen het aantal verplaatsingen met de fiets van 16 naar 20% brengen tegen het einde van deze lokale bestuursperiode. En tegen 2030 zullen ze alle openbare verlichtingspalen van ledverlichting voorzien.

Clap for the climate (video)

De kracht zit bij de gemeenten en steden

Vandaag wordt het belang van actie op lokaal niveau onderschat. Met de actie ‘Clap for the climate’  toonden de gemeenten dat de klimaatdoelen maar gehaald zullen worden als iedereen samenwerkt: burgers, bedrijven, experten en verenigingen, overheden… De burgemeesters willen de leiding nemen, maar ze hebben rugwind van de andere overheden nodig: een bosdecreet, verdichting , verlaging van de btw voor publieke investeringen naar 6% … Daarom vragen de burgemeesters en schepenen om een duurzaamheidspact met de andere overheden. Dat moet leiden tot concrete doelen en acties, met de neuzen in dezelfde richting.

Lees verder op de website van de VVSG.