Gepubliceerd op 07/01/2021

Consumptiecheques

Consumptiecheque

Meer en meer krijgen we de vraag waar men consumptiecheques kan gebruiken.

Al meer dan 52.000 werknemers ontvingen tot wel € 300 die ze bij jou kunnen spenderen.  Er zijn dan ook minstens 3 goede redenen om de consumptiecheque te aanvaarden :

 1. ondersteuning voor de heropstart van je zaak
 2. veilige en snelle terugbetaling
 3. je zaak in de kijker

Als je behoort tot 1 van onderstaande groepen, mag je de consumptiecheque aanvaarden voor elk van je diensten, producten en activiteiten :

 • de horecasector: restaurants, tavernes, cafés, hotels, …
 • de culturele sector indien je goedgekeurd of gesubsidieerd bent door de bevoegde overheid: tentoonstellingen, theater, festivals, boeken, …
 • sportverenigingen voor wie een federatie heeft, erkend of gesubsidieerd is door de gemeenschappen of voor zij die bestaan of behoren tot één van de nationale federaties: lidgelden, huur materiaal, …
 • kleinhandelszaken die verplicht langer dan één maand moesten sluiten door de coronamaatregelen en voldoen aan de voorwaarden bepaald door artikel 15/1, §1 van het wetboek der vennootschappen (*):
  (*) een microvennootschap is een kleine vennootschap met rechtspersoonlijkheid die op datum van de jaarafsluiting geen dochter of moedervennootschap is en die niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:

  • gemiddeld 10 personeelsleden op jaarbasis;
  • jaaromzet, exclusief btw: 700.000 euro;
  • balanstotaal: 350.000 euro.

Behoort jouw zaak tot één van bovenvermelde groepen maar aanvaard je deze cheques nog niet ?  Registreer dan snel via

https://www.sodexo.be/nl/handelaars/onze-oplossingen/consumptiecheque-aanvaarden/

https://www.edenred.be/nl/handelaars/consumptiecheque