Gepubliceerd op 17/03/2020

Corona – impact gemeentehuis en andere diensten

Blijft het gemeentehuis open?

Om de verdere verspreiding van het Covid-19 virus te beperken, sluiten we vanaf woensdag 18 maart de loketten van het gemeentehuis en sporthal voorlopig tot en met 3 april. We blijven telefonisch en per mail bereikbaar en werken op afspraak voor dringende zaken.

U kan ons bereiken via de onderstaande kanalen:

Onthaal                                   info@zandhoven.be                            03/410.16.20

Technische dienst                 td@zandhoven.be                               03/410.16.31

Dienst Omgeving                   ro@zandhoven.be                              03/410.16.32

Sociale dienst                         socialedienst@zandhoven.be           03/410.16.20

Dienst Burgerzaken              burgerzaken@zandhoven.be            03/410.16.51

Sportdienst                              sport@zandhoven.be                         03/410.16.65

Hoe zit het met de bibliotheek?

De bibliotheek in Zandhoven is gesloten zowel op weekdagen als in het weekend. Maar indien u boeken wil ontlenen, kan u reserveren via 03 484 54 45 of bibliotheek@zandhoven.be. U kan de boeken ophalen na afspraak in de bibliotheek van Zandhoven. Het inleveren van boeken doet u enkel in de inleverschuif in Zandhoven, Pulle of Pulderbos.

Hoe zit het met het recyclagepark?

Het recyclagepark is gesloten vanaf dinsdag 17 maart tot en met 3 april.

! De ophaling van KGA van 28/03 gaat niet door, alle andere huis-aan-huis ophalingen gaan wel door.

Meer info: www.igean.be/corona of milieu en veiligheid.

Wat met de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn?

De vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op donderdag 26 maart 2020 vinden plaats achter gesloten deur, zonder publiek.

Vrijwilligers we zorgen voor elkaar

Indien u hulp nodig heeft om bv. naar de winkel of apotheker te gaan, de hond uit te laten,….  bel naar het gemeentehuis 03/410.16.20 en wij zorgen dat een vrijwilliger u komt helpen.

Wil je jezelf nog opgeven als vrijwilliger neem dan contact op met het gemeentehuis 03/410.16.20 of mail naar corona@zandhoven.be .

Vragen?

Voor alle overige inlichtingen over onze dienstverlening of over de situatie van het Covid-19 virus in Zandhoven belt u tijdens de openingsuren naar 03/410.16.20.

Over het algemeen wordt aangeraden om afstand van elkaar te houden. Als u ziekteverschijnselen vertoont, blijf dan zoveel mogelijk thuis en vermijd contact met anderen.

FOD Volksgezondheid heeft de website www.info-coronavirus.be gelanceerd. Hierop kunt u makkelijk alle informatie terugvinden, het allerlaatste nieuws opvolgen en worden de ‘veel gestelde vragen’ doorlopend bijgewerkt door een team van experten.

De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:

  • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
  • Voor vragen over economie: 0800/120.33

 

 

Recyclagepark

Het recyclagepark sluit onmiddellijk.

Sociale omgang en recreatie:

  • We roepen nogmaals op om afstand te houden met andere personen én in alle omstandigheden, minimum 1,5 meter. Vermijd ook een mix van verschillende leeftijden.
  • Het is ook niet de bedoeling dat u met vrienden thuis afspreekt om iets te drinken, samen gaat skaten of andere sociale activiteiten opzoekt. (de toegang tot het skateterrein en andere speelpleinen is voorlopig nog niet verboden, maar wordt best zoveel mogelijk beperkt.)
    We rekenen hierbij op de burgerzin en het gezond verstand van onze jonge inwoners. De overheid voert deze maatregelen niet zo maar in. Deze regels opvolgen is ongelofelijk belangrijk.
    De politie zal hierop controle uitoefenen en boetes uitschrijven.
  • Zogenaamde ‘lockdown party’s’ zijn onverantwoord ,strikt verboden en zullen bestraft worden!

Recreatieve activiteiten, zoals speelpleinwerking en groepsactiviteiten (groepsfietstochten, groepswandelingen,…) zijn verboden

Ook ambulante handel is verboden.

Voor bekendmakingen: Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april. De concrete begin – en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie bezorgen we u later.

 Voor beslissingen: op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, worden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen.

Mogelijkerwijze zijn de affiches niet aangepast aan deze termijnverlenging.

Indien de termijn op beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24 maart 2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23 april 2020 verstrijken

Lokale politie ZARA

Al zeker tot 3 april zullen we ons kantoor in Zandhoven sluiten. We nemen deze drastische maatregel omdat we in ons onthaalpunt in Zandhoven geen mogelijkheid hebben om de basisvoorschriften rond afstand houden te garanderen.

In onze politiezone doen wij er alles aan om onze medewerkers maximaal te kunnen blijven inzetten. Eén van de maatregelen die we nemen om – zoals de overheid vraagt – de risico’s zo veel mogelijk te spreiden, is medewerkers alternerend laten werken. Zo voorkomen we dat medewerkers die dezelfde taak uitvoeren elkaar besmetten en kunnen we onze business continuity garanderen. Uiteraard raken we daarbij niet aan de basispolitiezorg en houden we onze ploegen onverminderd op de baan! Andere diensten, zoals de dienst Onthaal, worden wel tijdelijk afgebouwd.

Hoofdkantoor open

Aangezien we in ons kantoor in Zandhoven de basisvoorschriften voor social distancing niet kunnen garanderen, zullen we ons onthaalpunt daar al zeker tot en met 3 april sluiten. We zitten hier uiteraard zelf ook mee verveeld, maar we moeten het algemeen belang voorop stellen.

Wie de komende weken in Zandhoven een afspraak had ingepland, zal door onze onthaalmedewerkers gecontacteerd worden om de afspraak om te boeken naar ons kantoor in Ranst (Gustaaf Peetersstraat 7, naast het gemeentehuis). Je kunt er elke werkdag op afspraak terecht tussen 8 en 16.30 uur en op zaterdagvoormiddag tussen 8 en 12 uur. In het kantoor zelf zal maar 1 persoon tegelijk binnengelaten worden in onze wachtzaal.

Daarnaast proberen we ook om de tijd die je in het kantoor moet doorbrengen, zo kort mogelijk te houden. We zullen je daarom voorafgaand aan je afspraak opbellen om alles te overlopen en de nodige voorbereidingen te treffen.

Alleen door allemaal samen de voorschriften goed op te volgen, kunnen we een overbelasting van ons gezondheidssysteem voorkomen.