Gepubliceerd op 20/12/2022

De nieuwe rand – werkatelier E313 Oost

‘De Nieuwe Rand’ is een project dat de mobiliteit, leefkwaliteit en klimaatvriendelijkheid in de oostrand van Antwerpen wil verbeteren. Het is een initiatief van de Vlaamse Overheid en wordt getrokken door het Departement Omgeving en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). ‘De Nieuwe Rand’ focust zich op het oostelijk Haventracé – dat samen met de Oosterweelverbinding, de overkapping van de ring en investeringen in duurzaam vervoer deel uitmaakt van het Toekomstverbond uit 2017.

In het kader van deze studie organiseert het projectteam op 12 januari een werkatelier over de E313 en omgeving ten oosten van rond punt Wommelgem tot verkeerswisselaar Ranst. Ontwerpers en onderzoekers weten immers veel, maar kennen een plek niet zoals bewoners en lokale organisaties dat doen. Om lokale kennis mee te nemen in het onderzoek naar het best mogelijke scenario voor De Nieuwe Rand nodigt het projectteam jou graag uit om samen met hen aan de slag te gaan.

Tijdens het werkatelier rond de E313 oost wordt gekeken naar de relatie van de E313 met de kern van Wommelgem, met de verlenging van de tramlijn en andere geplande projecten. Daarnaast wordt gekeken naar wat er gedaan kan worden om de Groenpool te versterken. Hierbij wordt gepolst naar wat voor de deelnemers belangrijk is op vlak van uiteenlopende aspecten zoals geluid, natuur, verkeersveiligheid, lokale fietsroutes, wat er kan gedaan worden om het gebied ondanks de mogelijke ingrepen klimaatvriendelijker te maken enz.

Na een toelichting over de stand van zaken van het onderzoek, wordt er in kleine groepjes samen nagedacht aan werktafels. In eerste instantie wordt gekeken naar de sterktes en zwaktes van het hele gebied ten oosten van rond punt Wommelgem tot en met de verkeerswisselaar in Ranst. Daarna wordt dieper ingegaan op de impact van de verschillende mogelijkheden voor de aanpassing van de E313.  Hiervoor moet je kiezen of je aansluit bij een werktafel met focus Wommelgem (leefkwaliteit in de dorpskern,…) of een werktafel met focus Ranst (Groenpool en aansluitingscomplex).

De conclusies van het werkatelier worden op het einde van de avond gebundeld. Ze vormen mee de onderzoeksvragen voor de intensieve ontwerpweek die het projectteam een week later rond hetzelfde gebied organiseert met een aantal experten. Kort na die ontwerpweek worden de resultaten gedeeld met de deelnemers van het werkatelier via een digitale toelichting.

Wil je graag met het projectteam meedenken, kom dan naar het werkatelier en schrijf je voor 11 januari in via  deze link  Het werkatelier vindt plaats op 12 januari 2023 van 18:45u tot 21:30u in Polyvalente zaal Den Boomgaard Antwerpsesteenweg 43, 2520 Ranst

 

Hopelijk hebben we je hiermee voldoende geïnformeerd en mogen we je verwachten op het werkatelier. Kan je niet aanwezig zijn, maar blijf je graag betrokken? Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontdek alle info via www.denieuwerand.be