Gepubliceerd op 12/05/2021

Domein Bautersemhof: publieke consultatie geïntegreerd beheerplan

Voor het kasteeldomein Bautersemhof te Zandhoven werd een geïntegreerd beheerplan opgemaakt in functie van het te voeren natuur- en erfgoedbeheer.

Het Bautersemhof en de hoeves langs de Boutersemdreef zijn belangrijke historische elementen in de geschiedenis van Zandhoven. Het domein bestaat uit een gevarieerd landschap met het kasteelpark, bossen, weilanden, een samentuin, een boomgaard en dreven.  Het beheersplan beschrijft de natuur- en erfgoedwaarden die in het domein aanwezig zijn, en geeft een ontwikkelingsvisie voor het behoud en de versterking ervan. Het plan geeft aan met welke maatregelen het beheer gedurende de volgende 24 jaar gevoerd zal worden, en welke maatregelen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning door de Vlaamse Overheid.

Het beheerplan is in digitale vorm gedurende de periode van de publieke consultatie van 17 mei t.e.m. 16 juni 2021 te consulteren op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos: https://www.natuurenbos.be/natuurbeheerplannen-inzien/natuurbeheerplannen-in-publieke-consultatie

Het beheerplan ligt in papieren versie gedurende de periode van de publieke consultatie tijdens de kantooruren ter inzage in de kantoren van de gemeente, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven. Omwille van de beschermingsmaatregelen rond covid-19 kan de consultatie enkel na telefonische afspraak via 03 410 16 39.

Eventuele opmerkingen of bezwaarschriften kunnen tijdens de periode van de publieke consultatie gericht worden aan het Agentschap voor Natuur en Bos, Lange Kievitstraat 111-113, 2018 Antwerpen, of bij voorkeur via email aan tim.audenaert@vlaanderen.be