Gepubliceerd op 05/12/2022

Droevig nieuws

Verslagen. Bedroefd. Machteloos. Het is zo onwezenlijk dat we je hier niet meer zullen zien, lieve, warme Katrin.

Maar we zijn ook dankbaar, dat we je gekend hebben, en dat je één van ons was op de sociale dienst. Dat zal je ook altijd blijven. ♥
Haar vele andere vrienden en familie, en in het bijzonder Luc en Nand, wensen we heel veel sterkte toe.

Rust zacht, collega. We gaan je missen.

De uitvaartdienst vindt plaats in de Populier op zaterdag 10 december om 11u.