Gepubliceerd op 19/09/2017

Dubbel advies voor de milieuvergunningsaanvraag van Adams in Massenhoven

De firma Adams Polendam uit Massenhoven diende een aanvraag in voor het hernieuwen van haar vergunning na verandering door wijziging en uitbreiding van een betoncentrale. Tijdens het openbaar onderzoek werden 690 bezwaarschriften ingediend.

Maar ook het college van burgemeester en schepenen en onze dienst Omgeving zaten niet stil tijdens dit openbaar onderzoek. De aanvraag werd tot in het kleinste detail bestudeerd en een ‘eigen beoordeling’ werd opgemaakt. Na het openbaar onderzoek werden ook alle bezwaren geanalyseerd en afgetoetst aan de eigen beoordeling. Het resultaat werd op donderdag 14 september vóór het begin van de gemeenteraad besproken met de fractieleiders van alle partijen. Tijdens de gemeenteraad werd het definitieve advies van het college dan ook voorgesteld aan het publiek.

Het advies van het college

Je kunt het volledige advies hieronder raadplegen. Kort samengevat komt het hierop neer: het college adviseert negatief voor alles wat een uitbreiding of regularisatie inhoudt. De verlenging van de bestaande vergunning krijgt wel een positief advies, zij het met bijkomende voorwaarden.

Ons advies gaat nu – samen met alle bezwaarschriften – naar de PVOC (provinciale omgevingsvergunningscommissie). Deze instantie maakt op haar beurt een advies op voor de deputatie die uiteindelijk zal beslissen over de aanvraag.

Meer info over de procedure en de omgevingsvergunningscommissie kun je vinden op de website van de provincie Antwerpen.