Gepubliceerd op 19/09/2014

Elektriciteitsschaarste

Iedereen heeft er de mond van vol: het mogelijke elektriciteitstekort in België in de komende wintermaanden.

Waarom een tekort?

Een tekort ontstaat wanneer het verbruik van de energie hoger ligt dan de productie ervan. In de wintermaanden wanneer het donkerder en kouder is, verbruiken we meer elektriciteit. Daarnaast wordt er – door het uitvallen van verschillende kernreactoren – minder elektriciteit geproduceerd dan anders. Hierdoor ontstaat een onevenwicht waardoor het risico op een tekort vergroot.

Is er een oplossing?

In eerste instantie moeten we met z’n allen proberen ons energieverbruik terug te dringen. Als we minder verbruiken, dan volstaat het aanbod misschien. Lukt dat niet, dan is er een kans op een totale uitval van de elektriciteit. Om dat doemscenario voor te blijven, werkte netbeheerder Elia een noodplan uit waarbij bepaalde gebieden tijdelijk en gecontroleerd van het elektriciteitsnet afgeschakeld zullen worden.

Wat houdt dit afschakelplan in?

België werd onderverdeeld in 6 schijven of zones. Elke schijf bestaat uit verschillende steden en gemeenten, verspreid over het hele land. Wanneer een stroomterkort dreigt, worden de verschillende schijven afwisselend van het net gehaald. Deze afschakeling gebeurt ’s avonds vanaf 17u. en duurt telkens 3 tot 5 uur. Indien Elia overgaat tot een effectieve afschakeling, zal het dit vooraf aankondigen zodat iedereen de nodige voorzorgen kan nemen.

In onze gemeente

In Zandhoven wordt volgens Elia 100% van de cabines uitgezet. M.a.w.: niemand zal eraan ontsnappen. Wanneer jouw straat precies zonder stroom komt te zitten, hangt af van de schijf waarin je zit. Massenhoven, Viersel, het grootste gedeelte van Pulle en de zuidelijke helft van Zandhoven vallen onder schijf 3. Pulderbos, een klein stukje Pulle en de noordelijke helft van Zandhoven vallen onder schijf 1. Het plan begint met de afschakeling van schijf 6.

De distributienetbeheerders benadrukken dat de energiestromen via het distributienet constant evolueren. Dat betekent concreet dat de stroom bij de netgebruikers niet elke dag vanuit dezelfde cabine of vertreklijn komt. Daardoor kunnen de distributienetbeheerders nooit met 100% zekerheid vooraf zeggen welk adres of welke straat tijdens een afschakeling zonder stroom zal vallen.

Wat kan je zelf doen?

Om te beginnen kan je zelf al eens nadenken of er voor jou bepaalde problemen ontstaan wanneer je zonder stroom zou zitten en wat je kan doen om je daarop voor te bereiden. Denk maar aan het tijdig opladen van je gsm of andere mobiele apparatuur. Je zou bijvoorbeeld een noodpakket kunnen samenstellen.
Daarnaast kan je misschien ook eens nadenken of je mensen kent die mogelijk problemen zullen ondervinden. Oudere mensen, zieke mensen, … Hoe kan je hen helpen om voorbereid te zijn?

En last but not least: bekijk je energieverbruik. Als we met z’n allen minder verbruiken, hoeft het misschien zo ver niet te komen…

Klik hier voor tips over verantwoord energieverbruik.

Heb je vragen?

Wellicht vind je een antwoord op deze website:
www.elia.be/nl/over-elia/vragen-risico-op-elktriciteitsschaarste-belgie

Meer informatie over het elektriciteitstekort en het afschakelplan kan je ook vinden op de volgende sites
• Elia: www.winterklaar.be
• FOD Economie: www.economie.fgov.be
• Nationaal Crisiscentrum: www.crisiscentrum.be