Gepubliceerd op 02/05/2016

Enquête naar de arbeidskrachten

Sinds 1 januari 1999 organiseert de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie een doorlopende enquête naar de arbeidskrachten. Deze socio-economische enquête bekijkt de werksituatie van elk lid van de uitgekozen huishoudens. Je bent bij KB van 10.01.1999 verplicht om aan deze enquête deel te nemen.

De betrokken huishoudens werden per brief op de hoogte gebracht dat een enquêteur bij hen zal langskomen. Wij vragen aan alle ‘gelukkigen’ om naar best vermogen aan deze enquête mee te werken.