Gepubliceerd op 20/07/2016

Evaluatie nieuw brandregime

In het kader van het masterplan Openbare Verlichting pasten we begin 2016 ons brandregime aan. Sindsdien gaat tussen 23 en 5 uur ongeveer de helft van de straatlampen uit. Een mooie besparing voor de gemeente, maar vooral een grote winst voor het milieu!

We kregen over deze aanpassing enkele meldingen binnen van inwoners, maar dat bleef eigenlijk zeer beperkt. Die feedback was voor ons wél belangrijk, want uiteindelijk zijn het toch de inwoners zelf die de situatie in hun straat het beste kennen.

Alle meldingen werden in kaart gebracht en grondig geëvalueerd. Heel grondig. Zo trok de technische dienst na 23 uur zelf op pad om ter plaatse te gaan kijken of de opmerkingen terecht waren. De meeste vragen om een lamp extra te laten branden, bleken echt wel gegrond. Op onze ronde hebben we trouwens nog enkele pijnpunten extra gevonden waarover we geen melding gekregen hadden. We hebben Eandis nu gevraagd om nog enkele aanpassingen uit te voeren.

In totaal zullen vanaf september ‘s nachts zo’n 60 straatlantaarns extra blijven branden.