Gepubliceerd op 17/09/2018

Geen plan-MER nodig voor Groep Maes nv en voor Faceto/Ceuppens-Retrabouw

De dienst MER heeft besloten dat er geen plan-MER nodig is voor

  • de opmaak van het planologisch attest voor Groep Maes nv in de Boudewijnlaan 5 – 2243 Zandhoven
  • de opmaak van het planologisch attest voor Faceto/Ceuppens-Retrabouw in de Veerstraat 160 – 2240 Zandhoven

De voorgenomen plannen geven geen aanleiding tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen.

Groep Maes
Volgens het dossier heeft de aanvraag tot planologisch attest tot doel het consolideren van de bestaande bedrijfsaccommodatie van de onderneming Maes NV. Concreet voorziet het plan in het uitbreiden van het vigerende gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s in westelijke richting zodat het gedeelte van de site dat nu in landschappelijk waardevol agrarisch gebied is gelegen ook komt te liggen in gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s.

De screeningsnota en de beslissing hierover kunnen geraadpleegd worden op de website van de dienst Mer (www.mervlaanderen.be) met dossiercode SCRPL18019 of hieronder bij ‘Documenten’.

Faceto/Ceuppens-Retrabouw
Volgens het dossier heeft de aanvraag tot planologisch attest tot doel voor het bestaande bedrijf Faceto/Ceuppens-Retrabouw bvba een regularisatie te realiseren van het uitgebreide volume van de loods, van de 2de poort en van de vernieuwde verharding rond de loods. Het bedrijf wenst op lange termijn een juridische zekerheid te hebben welke noodzakelijk is voor het voortbestaan van het bedrijf, en om een zeer beperkte uitbreiding van het bedrijf mogelijk te maken.

De screeningsnota en de beslissing hierover kunnen geraadpleegd worden op de website van de dienst Mer (www.mervlaanderen.be) met dossiercode SCRPL18007 of hieronder bij ‘Documenten’.

Groep Maes nv

Faceto/Ceuppens-Retrabouw