Gepubliceerd op 07/05/2021

Gemeente geeft ongunstig advies

Het college van burgemeester en schepenen heeft een ongunstig advies uitgebracht over de startnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Leidingstraat Antwerpen – Ruhr (Geleen). Met dit GRUP wordt een leidingstraat vastgelegd dat het mogelijk maakt om ondergrondse pijpleidingen aan te leggen. Dit heeft tot gevolg dat er beperkingen tot gebruik van deze zone worden opgelegd en dat woningen bovenop deze zone onteigend kunnen worden.   In bijlage kan u het ongunstig advies terugvinden dat werd uitgebracht.