Gepubliceerd op 14/12/2020

Goed nieuws! We worden beloond voor onze inzet i.v.m. noodwoningen

Onze gemeente en OCMW namen deel aan een projectoproep noodwoningen, een initiatief van de Vlaamse regering. We dienden tijdig een volledig uitgewerkt projectvoorstel in.

En tromgeroffel…
We kregen goed nieuws vandaag!
Omdat wij ons als gemeente willen inzetten voor gezinnen in nood om hen een thuis aan te bieden worden we beloond met een subsidie van 225.020,13 euro.
Sofie Pareit, Diensthoofd Mens & Welzijn, en trekker van dit project, verwoordt het zo: “2020 was een erg moeilijk jaar; deze subsidie, maar vooral ook de erkenning van ons engagement, zorgen voor een welgekomen lichtpunt.”
Uit het bericht:

Uw voorstel toont aan dat uw lokaal bestuur inspanningen wil (blijven) leveren om gezinnen in nood te helpen en dat is meer dan ooit belangrijk.

We hebben uw voorstel grondig onderzocht. Het doet mij plezier u te kunnen meedelen dat uw projectvoorstel gunstig beoordeeld werd.
De Vlaamse regering voorziet hiervoor een subsidie van 50% van de subsidieerbare kosten. Gelet op de doorgegeven kostenraming is de subsidie bijgevolg maximaal 225.020,13 euro.