Gepubliceerd op 29/04/2019

Hoe gezond is het verkeer in jouw straat?

Ken jij Straatvinken nog? Het grootschalige wetenschapsproject van de Ringland Academie met burgers rond mobiliteit is aan zijn tweede editie toe. Dit jongere broertje van CurieuzeNeuzen meet niet de luchtkwaliteit, maar het verkeer in je straat.

Duizenden burgers brengen op donderdag 16 mei van 17 tot 18 uur het verkeer in hun straat in kaart. Ze tellen het aantal en de soort verplaatsingen: te voet, met de fiets, de bus of tram, de auto,…

Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en HIVA – KU Leuven onderwerpen de telresultaten vervolgens aan een analyse. Omdat het om een jaarlijks weerkerend evenement gaat, kunnen de wetenschappers nagaan of onze straten op de goede weg zijn om tegen 2030 de modal shift naar duurzamer en gezonder verkeer te bereiken.

Modal split 50/50

Een van de doelstellingen van het Toekomstverbond is de realisatie van een modal split 50/50 in de Vervoerregio Antwerpen waartoe ook Zandhoven behoort. Dat betekent dat tegen 2030 de helft van de verplaatsingen gebeurt op een duurzame manier: te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Momenteel is dat nog maar 30 procent. In de Vervoerregio Antwerpen gaan daarom 33 gemeenten, van Beveren tot Malle en van Essen tot Lier, samen de uitdaging aan om jaar na jaar beter te scoren.

Eén uur tellen

Meedoen is simpel. Maak op donderdag 16 mei één uurtje van je tijd vrij en vink van 17 tot 18 uur aan hoeveel voetgangers, fietsers en andere voertuigen er door je straat passeren. Dat doe je met een speciaal ontwikkelde tel-app of met een papieren telformulier.

Meld je vandaag nog aan via de website straatvinken.be.