Gepubliceerd op 13/09/2018

Hoe open sta jij tegenover autodelen? Vul de enquête in!

Autodelen wordt naar voor geschoven als een mogelijke piste om de impact van verkeer op onze samenleving te verlichten. Maar zijn wij er klaar voor? Is er vraag naar in onze gemeente? Wij zijn alvast heel benieuwd en doen daarom mee met een studie van de KU Leuven.

Autodelen zou tot een daling van de verkeersstromen leiden en daardoor ook tot minder materialengebruik. Veel hangt echter af van de specifieke context en veel vragen zijn nog onvoldoende beantwoord: hoe groot is het potentieel van autodelen? Waarom staan veel mensen nog weigerachtig tegenover autodelen? Wat kan ze toch overtuigen? Welk type vervoer wordt er door autodelen vervangen?

Om meer inzicht te krijgen in de houding tegenover autodelen in Vlaanderen en de belangrijkste struikelpunten en stimulansen in kaart te brengen, organiseren we binnen het kader van het steunpunt circulaire economie een online bevraging. Daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Hoe meer mensen deelnemen aan de bevraging, hoe beter de kwaliteit van onze resultaten. We hebben antwoorden van voor- en tegenstanders nodig. De bevraging is beschikbaar via deze link en om jullie te bedanken voor jullie medewerking verloten we verschillende kleine prijzen (ter waarde van 20 euro) onder de deelnemers. De resultaten van de bevraging zullen via de website van het steunpunt worden verspreid.